Huisregels op Recreatiepark De Boshoek

Op ons park zijn de RECRON-voorwaarden voor vaste plaatsen van toepassing en dienen als zodanig nageleefd te worden. Aanvullend op deze voorwaarden worden onderstaande huisregels gehanteerd.

 

Bekijk het huisdierenreglement.

Hoofdregel:

Gedraagt u zodanig dat u niemand overlast bezorgt. Gun uzelf en uw medegasten de gelegenheid van de vakantie te genieten.

 1. Uw accommodatie

 • De betaling van uw reservering dient te geschieden in de door ons aangegeven termijnen.
 • U kunt een annuleringsverzekering afsluiten via het Polisblad Annuleringsverzekering Recron Service, welke wij meesturen met de bevestiging.
 • Het opgegeven bungalownummer is onder voorbehoud, in geval van onvoorziene omstandigheden kunnen wij besluiten om u een andere, gelijkwaardige bungalow toe te wijzen. Voorkeursboekingen zullen niet zonder overleg gewijzigd worden.
 • Onderverhuur van uw chalet is niet toegestaan, mits hier schriftelijk toestemming voor is gegeven door de directie. De formulieren hiervoor kunt u verkrijgen bij de receptie. Zonder deze schriftelijke toestemming is verhuur van uw chalet niet toegestaan. Wanneer dit toch door ons word geconstateerd, behouden wij ons het recht voor om de huurders de toegang tot het terrein te ontzeggen. Onderverhuur met een ‘permanent’ karakter is absoluut niet toegestaan. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor uw huurders (ook bij bijvoorbeeld financiële nalatigheid).
 • Bij verkoop van uw chalet kunt u ervoor kiezen dit zelf te doen of De Boshoek hierin te laten bemiddelen. Wanneer u ervoor kiest om zelf uw chalet te verkopen, betaalt u 3% provisie over de verkoopprijs. Indien u De Boshoek laat bemiddelen, betaalt u 5% over de verkoopprijs. Voor de verkoop van uw chalet (zelf of via De Boshoek) dient u schriftelijk toestemming te krijgen van de directie. Dit kan door middel van een formulier, welke ook verkrijgbaar is bij de receptie. Chalets welke te oud, niet deugdelijk, niet veilig of afbreuk doen aan het aanzien van het park, mogen niet meer met behoud van jaarplaats verkocht worden. Wij behouden ons het recht voor om de eventuele koper geen jaarplaats op ons terrein te verhuren. Bij onrechtmatige verkoop, zullen wij ons dan ook hier op beroepen.
 • Er mogen geen ‘te koop’ borden/papieren op de jaarplaats/achter het raam worden geplaatst.
 • LET OP! Jongeren onder de 21 jaar, zonder begeleiding, worden op ons park niet toegelaten!

 2. Slagboom

Voor het bedienen van de slagboom hebben wij uw kenteken nodig. Deze kunt u doorgeven bij de receptie. Per standplaats is één personen auto toegestaan. Campers of bestelauto’s zijn uitgesloten van deze regeling.  Auto’s van bezoekers zijn niet toegestaan, er worden dan ook géén toegang uitgegeven bij de receptie. Is uw bezoek slecht ter been, of hebben zij spullen voor u meegenomen, dan kunt u dit oplossen door zelf even naar voren te rijden en uw gast op te halen c.q. de spullen over te hevelen in uw eigen auto.

 3. Bezoekers

Bezoekers zijn uiteraard welkom bij ons. Overnachtende bezoekers dienen zich bij de receptie te melden in verband met opname in ons nachtregister en het betalen van overnachtingtarief. Denkt u er wel aan dat u als huurder verantwoordelijk en aansprakelijk bent voor uw gasten. Indien uw bezoekers gebruik wensen te maken van ons buitenbad/ tennisbaan dienen zij hiervoor een toegangskaart te kopen bij de receptie.

4. Verkeer

 • Op ons terrein is het Wegen Verkeers Reglement van toepassing.
 • Per standplaats is één auto toegestaan. Een tweede auto is alleen toegestaan, in overleg met de directie (en na betaling van de toeslag tweede auto). Deze regel is alleen geldig voor een personenauto. Bestelbusjes of campers worden niet toegelaten op het park
 • Vermijd het rijden met uw auto/motor op de terrein zo veel mogelijk. Laat de auto staan wanneer u naar het restaurant, De Markt of de receptie gaat.
 • Auto’s/motoren dienen op het terrein stapvoets te rijden (maximaal 10 km). Brom- en snorfietsen mogen alleen met afgezette motor aan de hand worden meegevoerd.
 • De auto’s van uw bezoekers kunnen op het parkeerterrein, buiten de slagboom, geparkeerd worden.
 • Parkeer uw auto niet op andermans jaarplaats, maar gebruik hiervoor uitsluitend de aangegeven parkeerplaatsen.
 • Met het oog op eventuele calamiteiten dienen alle paden en de hoofdingang altijd autovrij gehouden te worden voor ambulance, brandweer, e.d.
 • Het repareren en/of wassen van auto’s op het terrein is verboden.

 5. (Geluids)overlast

 • Het is niet toegestaan om radio’s, televisies, muziekinstrumenten of andere geluidsveroorzakers zodanig te gebruiken dat zij overlast bezorgen aan de andere parkgasten.
 • Tussen 23.00 uur en 08.00 uur geldt bij ons de nachtrustperiode. Dit betekent dat er een rijverbod is voor gemotoriseerd verkeer. In die periode is het dus niet toegestaan om (geluids)overlast te veroorzaken.
 • Gedurende de zomerperiode mag er niet gebouwd of verbouwd worden.
 • Tijdens de weekeinden en in de maanden juli en augustus gelieve alleen tussen 10.00 uur en 18.00 uur het gras maaien en/of de heg snoeien. Denk ook aan andermans rust.
 • Het buiten laten drogen van wasgoed is niet toegestaan. U kunt gebruik maken van onze wasserette. Was- en droogmuntjes en de toegangssleutel zijn verkrijgbaar bij de receptie. Waspoeder wordt automatisch in de machine toegevoegd.
 • Vernielingen en beschadigingen worden in rekening gebracht. Respecteer andermans eigendom. Bij ernstige vernielingen zijn wij gerechtigd uw staanplaats op te zeggen. Hetzelfde geldt voor diefstal.

6. Vuilafvoer

 • Op ons terrein is een milieustraat aanwezig. Deze is geopend tijdens de kantoortijden van de receptie. Wij hebben afvalbakken voor: glas, papier, groen en huisvuil. Batterijen kunt u deponeren in de batterijenbak bij De Markt.
 • Huisafval kunt u verpakt in gesloten plastic zakken in de daarvoor bestemde container plaatsen.
 • Tuinafval en snoeihout (niet langer dan 50 cm), kunt u deponeren in de groenkar in de milieustraat.
 • Grof vuil en chemisch afval (verf, terpentine, spuitbussen) dient u zelf bij de gemeentelijke grofvuilstortplaats te deponeren. Informeert u bij de receptie naar de openingstijden en de locatie.
 • Iedere gast moet zijn plaats vrij houden van afval.

Onze milieustraat wordt bewaakt door middel van camerabewaking.

 7. Zwembad

 • De diepte van zowel het buiten- als het binnenbad is 1.40m.
 • De EHBO-trommel bevindt zich op de receptie en in het Partycentrum.
 • Er wordt geen permanent toezicht op de zwembaden uitgeoefend. In verband met de veiligheid is het goed op elkaar en in het bijzonder op de kinderen te letten.
 • Kleine kinderen en kinderen tot en met 10 jaar zonder zwemdiploma mogen niet zonder toezicht van een volwassene bij of in het zwembad.
 • In het zwembad mag niet worden gedoken.
 • Balspelen, luchtbedden, rubberboten, fietsen en honden worden in het zwembad niet toegelaten.
 • Het gebruik van glaswerk is ten strengste verboden bij zowel het buiten- als het binnenbad.
 • Het meenemen van ligbedden is verboden bij het buitenbad.
 • Het dragen van badkleding is in alle wellness faciliteiten op het park verplicht.

 8. Huisdieren

 • Huisdieren zijn welkom op ons terrein, mits aangelijnd.
 • In een beperkt aantal bungalows zijn huisdieren toegestaan.
 • Per standplaats zijn maximaal twee huisdier toegestaan.
 • Huisdieren van bezoekers zijn niet toegestaan.
 • Op het terrein dient uw hond aangelijnd te zijn. Neem voor de zekerheid een schepje mee, voor het geval uw hond u verrast.
 • U kunt uw hond buiten ons terrein uitlaten.
 • Rabiës inenting bij honden is voor reizen binnen Nederland niet verplicht.

 9. Gebruik water, elektra en gas

 • Water, gas en elektra zijn duur. Ga hier dan ook zuinig mee om!
 • Om overbelasting van de waterleiding tegen te gaan is het niet toegestaan om drinkwater te gebruiken voor speeldoeleinden, het sproeien van uw tuin, het wassen van uw auto of uw chalet.
 • Het gebruik van elektrische kachels is niet toegestaan.
 • Om in de elektrakasten te komen, kunt u bij de receptie een sleutel kopen voor

€ 5,-. Het is verboden de elektrakasten open te breken.

 10. Balspelen en/of werpspelen

 • Op ons terrein is voldoende ruimte voor sport en spel. Wij verzoeken u van het officiële sportveld gebruik te maken en geen werp- of balspelen tussen de chalets en bungalows te beoefenen.
 • De tennisbaan is uitsluitend bestemd voor het tennissen, het is verboden hier andere balspelen op uit te oefenen.

 11. Brandveiligheid

 • Om brandgevaar te voorkomen is de aanleg van kampvuren en dergelijke verboden.
 • Barbecueën en tuinhaarden zijn toegestaan, alleen bij een weeralarm (bijv. bij extreme droogte) is dit verboden. Zorg altijd voor een emmer water of een blusapparaat bij de barbecue en/of tuinhaard.
 • Houd bij het barbecueën en het gebruiken van de tuinhaard rekening met de windrichting, zodat u uw buren zo min mogelijk hindert.
 • Plaats de barbecue en/of tuinhaard op voldoende afstand van uw chalet en heg.
 • Gooi nooit een brandende sigaar, sigaret of lucifer weg. De gevolgen kunnen desastreus zijn.

 12. Handel drijven

Het te koop aanbieden van diensten en/of goederen in welke vorm dan ook, is vanuit uw kampeermiddel of elders op het terrein niet toegestaan.

 13. Gevonden voorwerpen

Wij vragen u gevonden voorwerpen bij de receptie af te geven. Wij zullen ons best doen het voorwerp bij de eigenaar terug te bezorgen.

 14. Onderhoud jaarplaats

 • Voor het plaatsen van ieder aan- en/of bijbouwsel dient u van de directie (en van de gemeente) schriftelijk toestemming te verkrijgen;
 • Bij het plaatsen van een erf afscheiding aan de voorzijde van het chalet (aan een hoofdpad) dient u rekening te houden minstens 50cm uit de straatband op uw kavel de afscheiding geplaatst mag worden. Gefundeerde afscheidingen zijn ten strengste verboden.
 • Bij uw kampeermiddel mag maximaal één door ons geleverde blokhut worden geplaatst. De maximale afmeting hiervan is 2.00m x 3.00m.
 • U mag géén schutting plaatsen.
 • De omheining van uw plaats mag alleen bestaan uit blijvend groen. Dit groen mag niet hoger worden dan 1.80m of breder zijn dan de zijkant van de weg.
 • U dient uw jaarplaats netjes te onderhouden. Indien dit niet het geval is, stellen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte en krijgt u 14 dagen de tijd om hierop te reageren. Wanneer de termijn van 14 dagen is verstreken, behouden wij ons het recht voor de werkzaamheden op uw kosten te laten uitvoeren.
 • Houd bij graafwerkzaamheden altijd kabels en leidingen in de gaten. Wanneer u per abuis een kabel of leiding raakt, meldt dit dat direct bij de receptie om dit uiteraard op eigen kosten te laten repareren. Indien wij nadien de schade constateren welke reeds eerder is veroorzaakt, worden de kosten voor de reparatie alleen maar onnodig hoger en zullen deze alsnog op u worden verhaald.
 • Partytenten zijn wel toegestaan. Houdt u er alleen rekening mee dat wanneer u gedurende de wintermaanden afwezig bent, het doek van de partytent verwijderd wordt.

 15. Antennes

 • Omdat er een centraal antenne systeem op het terrein aanwezig is, is het verboden zelf antennes en/of schotels op uw chalet te plaatsen.
 • Het is niet toegestaan draadloze netwerkrouters in uw chalet te gebruiken. Dit in verband met storingen op het reeds aanwezige draadloos netwerk.

 16. Post en telefoon

 • Telefoonberichten die voor u binnenkomen worden op de kabelkrant vermeld. Dringende berichten worden vanzelfsprekend persoonlijk bij u bezorgd/aan u doorgegeven.
 • Uitgaande post kunt u afgeven bij de receptie. De post wordt dagelijks opgehaald.
 • De inkomende post sorteren wij dagelijks. De post wordt in alfabetische volgorde in het postvak bij de receptie gelegd. Deze post wordt voorzien van de datum waarop dit is binnengekomen. Wij bewaren uw post maximaal 1 maand, daarna wordt de post retour gezonden/weggegooid.

 17. Klachten

Alhoewel wij onze uiterste best doen om uw aanwezigheid zo plezierig mogelijk te laten verlopen, bestaat er uiteraard altijd een kans dat u het één en ander niet naar volledige tevredenheid heeft beleefd. Meldt dit dan direct en wij zullen proberen dit zo goed mogelijk te verhelpen. Doen wij dit naar uw mening niet afdoende dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Recreatie te Den Haag, zie de RECRON voorwaarden.

 18. Sanctie

Indien u een van onze regels niet naleeft, zullen wij u een schriftelijke c.q. mondelinge waarschuwing geven. Wanneer u daar geen gehoor aan geeft, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst met u te ontbinden. Wij kunnen u in dat geval met onmiddellijke ingang de toegang tot ons terrein ontzeggen.

Ontruimingsplan De Boshoek

BRAND:

 •  Meld een brand direct aan een medewerker van De Boshoek.
 • Verlaat onmiddellijk uw caravan of het pand (via nooduitgang).

 

ONGEVAL:

 •  Meld een ongeval direct aan een medewerker van De Boshoek.
 • Blijf bij het slachtoffer.

 

ONTRUIMING:

 • U wordt gewaarschuwd door een medewerker van De Boshoek.
 • Verlaat onmiddellijk uw caravan of het pand (via nooduitgang).
 • Begeef u naar één van de verzamelplaatsen (zie plattegrond) en blijf daar tot nader order.

In geval van calamiteiten adviseren wij u het volgende. Wanneer u een hulpdienst moet waarschuwen spreek dan altijd af waar de desbetreffende hulpdienst het park kan betreden (ingang Harremaatweg). Indien mogelijk zorg ervoor dat er iemand bij de slagboom staat om de hulpdienst te ontvangen en de weg te wijzen.